1. MŠ_Projekt Izkusi Erasmus+: Zgodba o uspehu

  18 januarja 2021 od Barbara Toš

  Ponosni smo, da je bil naš projekt Izkusi Erasmus+, ki smo ga skupaj z Društvom Lojtra soustvarjali v šolskih letih 2018/19 in 2019/20, predstavljen v publikaciji Urada RS za mladino: Zgodbe o Uspehu 2.del, Mladinski sektor v šolah: https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/36/

  Program v letošnjem šolskem letu nadaljujemo v projektu Skupnosti, ki podpirajo mladehttps://www.osgradec.si/2020/11/skupnosti-ki-podpirajo-mlade/
  V programu izvajamo učne izkušnje namenjene aktivnemu državljanstvu mladih v lastnih lokalnih skupnostih. S tem želimo spodbuditi naše učence in druge mlade ljudi, da bi s svojo aktivno participacijo pripomogli k boljšemu lokalnemu okolju. 


 2. NOVOLETNA JELKA PRED GLAVNIM VHODOM MATIČNE ŠOLE

  8 januarja 2021 od Jana Isoski

  Šolska vrata tudi v začetku meseca januarja še vedno ostajajo zaprta. Novoletna jelka, ki stoji pred glavnim vhodom matične šole, pa nestrpno čaka na prihod nasmejanih in vedoželjnih učencev.

  Ob tej priložnosti se toplo zahvaljujemo vsem tistih, ki ste si vzeli čas, se sprehodili do šole in s svojimi okraski in napisanimi željami pomagali okrasiti našo jelko. Prav zato je posebna in drugačna od vseh dosedanjih.

             

   


 3. Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  4 januarja 2021 od Anja Knežević

  Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe. 
  Pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem sklepa Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija. Predmet neposredne pogodbe je peč za žganje keramike, ROHDE E 43/enofazna, leto izdelave: 02/1999, serijska št.: 7310. 
  Ponudbe za nakup peči posredujte na Osnovno šolo Gradec do 24. 1. 2021. Ponudba naj vsebuje tudi ponujeno ceno nakupa peči. 
  V primeru, da bo za nakup peči za žganje keramike zainteresiranih več oseb, bomo z njimi opravili pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. 
  Kupnino za peč bo kupec nakazal na transakcijski račun Osnovne šole Gradec v roku najkasneje 15 dni od podpisa neposredne pogodbe, vendar pred prevzemom peči. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
  Predkupna pravica v tem poslu ne obstaja. Vse zainteresirane kupce se obravnava pod enakimi pogoji. 
  Za podrobnejše informacije pošljite sporočilo na damjan.strus(zamenjajte oklepaj z znakom @)osgradec.si 
  Upravljalec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca ali organ odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 
  Najnižja ponujena cena za peč je 325 €. 

  Damjan Štrus
  Ravnatelj


 4. Dan samostojnosti in enotnosti

  24 decembra 2020 od Maja Žibert

  30 let je že minilo od plebiscita, ko smo Slovenci leta 1990 izrazili močno voljo in željo po samostojni državi. Lahko bi nadaljevala s  “Se še spomnite, tovariši in tovarišice …”, a namesto tega prilagam povezavo do obeležitve dneva samostojnosti in enotnosti. Prijetno obujanje spominov in srečno!


 5. VABILO: Miti in ozvezdja

  13 decembra 2020 od Anja Knežević

  POVEZAVA ZA OGLED ODDAJE


Arhiv obvestil