Tekmovanja

Vsa tekmovanja, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu. 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 2023/2024 (Tina Hojnik)

Prvo tekmovanje v razvedrilni matematiki je bilo izvedeno v šolskem letu 1989/1990. Cilji tekmovanja širjenje in poglabljanje znanja matematike, utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti, primerjanje...

Tekmovanje iz geografije 2023/24 (Vesna Vilčnik)

Tema v šolskem letu 2023/2024 : GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ   Vabljeni, da se udeležite tekmovanja iz znanja geografije. Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska...

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje-2023/2024 (Bojana Kotar)

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je tekmovanje s področja slovenščine in je oblika razvijanja in spodbujanja branja zahtevnejših besedil. Učenci postopoma in vodeno razvijajo zmožnost kritičnega branja književnosti. Po branju pišejo nalogo na književno temo, s...

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 2023/2024 (Darija Kokalj)

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovne šole z namenom spodbujanja učencev k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika, k temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na osnovi razpoložljivih virov ter odkrivanju nadarjenih za tuje...

Tekmovanje iz angleškega jezika 2023/2024 (Saša Setničar Jere)

Znanje tujih jezikov nam nudi dostop do najrazličnejših znanj. Brez dvoma je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjeni svetovni jezik tudi v tem pogledu. Brez nje si ne moremo predstavljati potovanja v tujini, sodobnega poslovanja in raziskovanja. Da najbolj...

Tekmovanje iz zgodovine 2023/2024 (Anita Mirjanić)

Tekmovanje iz zgodovine na temo Visoki in pozni srednji vek na Slovenskem za 8. in 9. razrede Šolsko tekmovanje: 7. 12. 2023 ob 13. uri. Državno tekmovanje: 7. 3. 2024 ob 14. uri.   Mentorica: Anita Mirjanić

Tekmovanje iz fizike 2023/2024 (Damjan Grobljar)

Tekmovanje iz znanja fizike je namenjeno učencem 8. in 9. razredov MŠ in POŠ Vače.  Cilji in namen tekmovanja:  širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike,  primerjanje znanja med učenci na področju...

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 2023/24 (Špela Marolt)

Šolsko tekmovanje bo potekalo 13. 10. 2023 na MŠ in POŠ Vače. Tekmovanje je namenjeno širjenju znanja o sladkorni bolezni in ozaveščanju učencev o zdravem življenjskem slogu, ki lahko prepreči pojav sladkorne bolezni oziroma pomaga uravnavati težave s sladkorno...

Tekmovanje iz astronomije 2023/24 (Gorazd Šantej)

Tekmovanje za Dominkova priznanja iz znanja astronomije zajema naloge s področja osnov orientacije na Zemlji in na nebu, preverja rabo vrtljive zvezdne karte, poznavanje osnovnih pojmov splošne astronomije in astrofizike ter uspešnost reševanja računskih nalog.  Na...

Tekmovanje iz matematike 2023/2024 (Tina Hojnik)

Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj še republiško tekmovanje, organizirano že v šolskem letu 1964/65. V šolskem letu 1970/71 je tekmovanje...

Tekmovanje iz biologije Proteus 2023/24 (Anita Mikša)

Učenci 8. in 9. razredov bodo letos tekmovali iz znanja o tem, kaj vedo o flori in favni VLAŽNIH TRAVNIKOV. Poznati bodo morali naslednja področja: - splošne značilnosti vlažnih travnikov (razmere, tipi vlažnih travnikov, prilagoditve živali in rastlin na razmere,...

Tekmovanje iz kemije 2023/24 (Marijana Sebastijan)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja je namenjeno učencem 8. in 9. razreda. Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju kemije za osnovno šolo, popularizacija kemije,...

Tekmovanje Logična pošast 2023/2024 (Astrid Žibert)

  Tekmovanje zajema logične naloge s ciljem, da učenci razvijejo veščine logičnega mišljenja preko razvedrilnih nalog in problemov, polnih zabavnih izzivov, s poudarkom na matematični logiki. Na naši šoli organiziramo tekmovanje za učence od četrtega do devetega...

Tekmovanje iz logike 2023/2024 (Astrid Žibert)

Tekmovanje poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja in lingvistike. Cilji tekmovanja iz logike so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike, spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike...

Dostopnost