MŠ + POŠ: ZDRAVA ŠOLA (2008 – )

Nazadnje spremenjeno 4.10.2021 , ob 20:16 Urejal: Jernej Grdun

slika-znaka-zdrave-soleZdrava šola je eden izmed krovnih projektov OŠ Gradec, pod okriljem katerega se izvajajo tudi nekatere dejavnosti ostalih projektov. Letošnja rdeča nit zdrave šole ostaja še vedno duševno zdravje, ki pa ga v tem letu širimo tudi na področje gibanja in zdrave prehrane. Tekom šolskega leta se bodo v ta namen zvrstile dejavnosti, za katere menimo, da lahko pripomorejo k posledično boljšemu duševnemu zdravju, pa naj si bo to preko gibanja, druženja, učenja ali uživanja.

V letošnjem letu smo si zadali posebno nalogo, želimo si prepoznavati lastne dobre lastnosti in pozitivna opažanja dogajanja okoli sebe ipd.  V ta namen so učenci ob začetku šolskega leta izdelali različne “knjižice dobrih misli”, ki jih bodo polnili preko celega leta. Upamo, da bomo s to akcijo nagovorili čim več učencev. Dodali smo tudi “Ponedeljkovo jutro”, ko skupaj skušamo pregnati jutranjo zaspanost z minuto razteznih vaj. Med poukom, pa se trudimo vključiti 5 minut gibanja za zdravje. Glavna aktivnost letošnjega leta bo Evropski teden športa, zadnji teden v septembru, ko bomo izvedli različne športne aktivnosti, hkrati pa starši že v naprej vabljeni, da se nam pridružite v soboto, 30. 9. 2017, na skupnem pohodu. V mesecu oktobru in marcu, pa vas v času šole za starše oz. govorilnih ur vabimo, da preverite svoje zdravje, saj vam bodo na voljo strokovne delavke ZD Litija, ki bodo izvajale meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.  

V tednu od 25. 9. do 29. 9. 2017, je potekal Evropski teden športa. V tem tednu smo na predmetni stopnji izvedli športni dan pohod, učenci POŠ Vače so odšli na Čemšeniško planino.

 

Učenci razredne stopnje so imeli v petek, 29. 9. 2017, v Litiji na nogometnem igrišču Kros. 

V tem tednu smo na POŠ Vače imeli Zdravstvene delavnice, ki so izvajale strokovne sodelavke Zdravstvenega doma Litija. V okviru teh delavnic so otroci dobili zjutraj sadje za zdrav začetek dneva.

 

V tem šolskem letu smo v okviru Zdrave šole in šole za starše izvedli tudi dve izobraževanje v obliki predavanja za zaposlene in starše. 19. 10. 2017 je za starše in učitelje predmetne stopnje predaval g. Bogdan Polajner o čustveni inteligentnosti in ukrepih staršev ob čustvenih težavah otrok s poudarkom na medvrstniškem nasilju, 19. 3. 2018, pa je predaval za starše in učitelje razredne stopnje o tem kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka. V času teh dveh predavanj so tudi strokovne delavke ZD Litija izvajale meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja, starši pa so imeli možnost prinesti odpadna zdravila in jih oddati v za to namenjen zabojnik. 

Skozi celo šolsko leto so učenci na predmetni stopnji izvajali “Ponedeljkovo jutro”, poleg tega so učenci na POŠ Vače imeli tudi rekreativne odmore. Učenci razredne stopnje pa so izvajali minutko za zdravje (vaje za razgibavanje in sprostitev) pred poukom in pred zadnjimi urami, učenci na POŠ Vače pa so se posluževali poligona na šolskem hodniku, s katerim so si popestrili proste trenutke. 

S pomočjo celotnega Tima Zdrave šole in učiteljskega kolektiva nam je uspelo povezati aktivnosti v osnovnem cilju Zdrave šole – duševno zdravje, zdrava prehrana in gibanje.

ZAKLJUČNO POROČILO ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2018/19 ostaja rdeča nit Zdrave šole gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje. Na predmetni stopnji bomo obdržali “ponedeljkovo jutro”, dodali pa mu bomo “minuto za zdravje”, ki se bo izvajala v vseh razredih. To pomeni, da bomo učitelji med dnevom (v času pouka), ko bomo presodili, da je učencem padla koncentracija, učence opozorili, da imajo na voljo minuto za razgibanje. V tednu otroka (od 1. 10. do 5. 10. 2018) bo rekreativni odmor, vsak dan za vse učence, med 4. in 5. uro,V tednu otroka (od 1. 10. do 5. 10. 2018) bo rekreativni odmor, vsak dan za vse učence, med 4. in 5. uro oz. na začetku 5. ure, ki bo trajal 5 minut ob glasbeni podlagi, ki se bo vrtela po šolskem radiu. Rekreativni odmor bomo poskušali vpeljati tudi na predmetni stopnji matične šole. 

Sklenili smo tudi dogovor, da z namenom zmanjšanja vnosa sladkorja v telo naj otroci v šolo ne prinašajo sladkih živil in pijač!  

Šolsko leto 2019/2020

Rdeča nit Zdrave šole ostaja gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje, priključi pa se ji vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

Dejavnosti, ki jih bomo obdržali so:

 • na predmetni stopnji “ponedeljkovo jutro”,
 • “minuta za zdravje”,
 • rekreativni odmori
 • opozarjanje učencev na pravilno držo pri sedenju

Dodali bomo: 

 • na uvodnih razrednih urah bodo učenci od učiteljev dobili predlogo na katero bodo zapisali svoja pričakovanja in želje za tekoče šolsko leto. Razrednik jih bo pobral, učence med šolskim letom spomnil na njihove zapise ter jim jih ob koncu šolskega leta vrnil, da bodo videli v kakšni meri so uresničili svoje želje in pričakovanja. 

Vsebine Zdrave šole se prepletajo tudi z ostalimi projekti, ki potekajo na šoli. 

V okviru Zdrave šole je OŠ Gradec oblikovala tudi stališče glede vnašanja hrane v šolo, ki ga najdete na spodnji povezavi. 

Stališče Osnovne šole Gradec do vnosa hrane v šolske prostore(sept.2019)

V tednu otroka, v sredo, 9. 10. 2019, smo na POŠ Vače izvedli tekmo v odbojki med učenci in učitelji. Mlajši učenci so sodelovali na tekmi kot navijači. 

 

Šolsko leto 2020/2021

Rdeča nit ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi dejavnostmi:

 • na predmetni stopnji ponedeljkovo jutro,
 • minuta za zdravje,
 • rekreativni odmori
 • opozarjanje učencev na pravilno držo pri sedenju,
 • pri pouku in dnevih dejavnosti bomo učence opozarjali o pomenu zdrave prehrane in življenjskega sloga.

Na novo bomo vključili: 

 • ena razredna ura na mesec bo namenjena športni aktivnosti po izbiri učencev,
 • učenje tehnik sproščanja pri razredni uri, 
 • ocenjevanje svojega razpoloženja v matični učilnici 

Vsebine Zdrave šole se prepletajo tudi z ostalimi projekti, ki potekajo na šoli. 

Pravilo o vnosu živil v šolo, ki je bilo sprejeto v šolskem letu 2019/2020, ostaja nespremenjeno.

Šolsko leto 2021/2022

Rdeča nit MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI. 

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi dejavnostmi:

 • učitelji bomo učence stalno osveščali o ukrepih za zajezitev covid-19,
 • minuta za zdravje,
 • rekreativni odmori
 • aktivna razredna ura enkrat mesečno,
 • opozarjanje učencev na pravilno držo pri sedenju,
 • pri pouku in dnevih dejavnosti bomo učence opozarjali o pomenu zdrave prehrane in življenjskega sloga,
 • šolski kros za učence razredne stopnje,
 • opozarjanje učencev na pomembnost počitka in spanja.

Na novo bomo vključili: 

 • učenci si bodo na razredni uri v septembru izbrali dejavnost, ki bo merljiva, v povezavi z rdečo nitjo zdrave šole. Rezultate bodo predstavili na zaključni prireditvi,
 • učenci na dneve dejavnosti v svojih bidonih prinesejo vodo, pri malici pa bodo, namesto vode, dobili sadje. 

Vsebine Zdrave šole se prepletajo tudi z ostalimi projekti, ki potekajo na šoli. 

Objavljeno: 16 septembra 2016 , Avtor: Marija Mohar