MŠ_V_9. razred_TD_Obdelava podatkov

Avtor: | 8. 03. 2024 | Zgodilo se je

V četrtek, 7. 3. 2024, so imeli učenci 9. razredov, MŠ in POŠ Vače, tehniški dan OBDELAVA PODATKOV.

Učenci so uporabljali matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja. Razvijali so bralne sposobnosti (bralno razumevanje in učinkovite bralne strategije) ter uporabljali orodja za obdelavo podatkov (in razvijali kritičen odnos do njihove uporabe). Reševali so odprte in zaprte probleme – oblikovali vprašanja, analizirali podatke, matematično zapisovali postopke reševanja, grafično predstavljali podatke, kritično vrednotili rešitve in oblikovali odgovore.

Na MŠ so učenci TD pričeli z delavnicami oživljanja, seznanjali pa so se tudi z varno rabo interneta.

Na POŠ Vače so učenci TD pričeli s karierno orientacijo. Širili so tudi svoje znanje o prizmah.

                 

               

Dostopnost