Poseben.si 2022-…

Avtor: | 5. 11. 2023 | Projekti

Asertivnost, vztrajnost, optimizem, komunikacijske spretnosti, motivacija, organizacijske spretnosti, varnost, samostojnost, samoiniciativnost in odgovornost so le drobci, ki opisujejo projekt Poseben.si, v katerem bodo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci Osnovne šole Gradec.

V sklopu projekta bomo izvajali:

  • delavnice NEON – Varni brez nasilja v sodelovanju z Isa Inštitutom (razredna in predmetna stopnja),
  • Program za spodbujanje prijaznosti v sodelovanju z Isa Inštitutom (razredna in predmetna stopnja),
  • program Dobro sem v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje (razredna in predmetna stopnja),
  • vključevanje učencev v projekt Prehod mladih na trg dela v sodelovanju z Želvo d. o. o. (8. in 9. razred),
  • dejavnosti na temo karierne orientacije (razredna in predmetna stopnja),
  • sodelovanje strokovnih delavcev v mednarodnem projektu Roka v roki v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom, 
  • intervizijo za strokovne delavce,
  • interna izobraževanja za strokovne delavce,
  • kratke izobraževalne vsebine za starše (predmetna stopnja).

Koordinatorica: Marjeta Žagar Rupar

Dostopnost