Tekmovanje iz logike 2023/2024 (Astrid Žibert)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Tekmovanje poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja in lingvistike.

Cilji tekmovanja iz logike so:

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
  • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
  • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
  • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Na naši šoli organiziramo tekmovanje za učence od šestega do devetega razreda.

Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 28. septembra 2023, regijsko tekmovanje pa v soboto, 21. oktobra 2023. Učenci, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, pa se bodo pomerili z najboljšimi v soboto, 11. novembra 2023. Na šolskem/regijskem tekmovanju lahko učenci dosežejo bronasto priznanje, na državnem pa srebrnega ali zlatega.

Priprave na tekmovanje bodo za učence predmetne stopnje potekale v okviru interesne dejavnosti.

Naloge lahko poiščete tudi na spletni strani: https://www.zotks.si

Na šolskem tekmovanje je v tem šolskem letu tekmovalo 66 učencev, od tega jih je 21 doseglo bronasto priznanje (od 4. do 7. razred) in 5 priznanje za sodelovanje (8. in 9. razred).

Državnega za 7. razred oziroma regijskega tekmovanja za 8. in 9. razred, ki je bilo v soboto, 21. 10. 2023 so se udeležili: Nina Bratun, Mark Mlakar, Aljaž Juvan, Ajda Koželj in Jernej Bregar. Mark, Aljaž, Ajda in Jernej so dosegli bronasto priznanje, na državno tekmovanje za 8. in 9. razred sta se uvrstila Aljaž in Jernej.

Na državnem tekmovanju, 11. 11. 2023, je Aljaž Juvan dosegel SREBRNO priznanje.

 

Dostopnost