Tekmovanja

Državno tekmovanje Glasbena olimpijada
Šolska športna tekmovanja 2019/20 (Petra Kobe)
Vesela šola 2019/20 (Suzana Likar)
Tekmovanje iz glasbe – Glasbena olimpijada 2019/20 (Ana Tori)
Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 2019/20 (Darija Kokalj)
Tekmovanje iz znanja angleščine 2019/ 2020 (Luka Lavrin)
Tekmovanje iz znanja geografije 2019/ 2020 (Manca Poglajen)
Tekmovanje iz znanja zgodovine 2019/2020 (Anita Mirjanić)
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki 2019/2020 (Alenka Planinšek)
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 2019/20 (Jernej Grdun, Anita Mikša)
Tekmovanje Mladina in gore 2019/2020 (Maja Bregar)
Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja 2019/20 (Katja Kotar)
Tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja 2019/20 (Katja Kotar)
Tekmovanje v Razvedrilni matematiki 2019/2020 (Karmen Ležić)
Tekmovanje Logična pošast 2019/20 (Astrid Žibert)
Tekmovanje iz logike 2019/20 (Astrid Žibert)
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička 2019/20 (Anita Kušar, Marijana Sebastijan)
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 2019/20 (Marijana Sebastijan)
Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober 2019/20 (Anja Knežević)
Kenguru – Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 2019/20 (Marija Savšek)
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2019/20 (Vanja Arhnaver)
Tekmovanji Znam več z Lili in Binetom 2019/20 (Maja Bregar)