Tekmovanje iz fizike 2023/2024 (Damjan Grobljar)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Tekmovanje iz znanja fizike je namenjeno učencem 8. in 9. razredov MŠ in POŠ Vače. 

Cilji in namen tekmovanja: 

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike, 
  • primerjanje znanja med učenci na področju fizike, 
  • odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, 
  • izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu, 
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike.    

Tekmovanje poteka na treh ravneh:  

  • 1. Šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje: 14. 2. 2024 ob 13.00
  • 2. Področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje: 11. 4. 2024 ob 14.00
  • 3. Državno tekmovanje za srebrno in zlato Stefanovo priznanje: 18. 5. 2024  ob 10.00

Priprave na tekmovanje bosta izvajala (v okviru dodatnega pouka oziroma po dogovoru z učenci) učitelja Damjan Grobljar (POŠ Vače) in Damjan Grobljar ter Gorazd Šantej na MŠ. 

Dostopnost