Matična šola

Nazadnje spremenjeno 16.9.2021 , ob 9:06 Urejal: Jana Isoski

PODATKI  O ŠOLI

Bevkova ulica 3, 1270 Litija

Telefonske številke:

Lokacija Telefonska št. GSM
Tajništvo 01/8973-300 ali interna 300 041/614-948
Ravnatelj 01/8973-301 ali interna 301 030/479-100
Pomočnici ravnatelja 01/8973-302 ali interna 302 /
Gradec – Zbornica 01/8973-303 ali interna 303 /
Računovodstvo 01/8973-304 ali interna 304 031/539-216
Kuhinja 01/8973-305 ali interna 305 /
Hišnik 01/8973-306 ali interna 306 /
Kabinet DSP 01/8973-307 ali interna 307 /
Svetovalna služba -Marjeta Žagar Rupar 01/8973-308 ali interna 308 /
Svetovalna služba – Dunja Požaršek 01/8973-309 ali interna 309 /
Svetovalna služba – Marija Mohar 01/8973-310 ali interna 310 /
Organizator inf. dejavnosti  01/8973-311 ali interna 311 /
Knjižnica 01/8973-312 ali interna 312 /

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), Ponoviče, Zgornji Log

 

ŠTEVILO ODDELKOV:  21 + 6 skupin OPB

 

ŠTEVILO UČENCEV:   452

 

Ikona koledar

Koledar

Ikona Razredi-Ucitelji

Razredi in učitelji

 

Pisna ocenjevanja znanja

izbirni

Izbirni predmeti

Ikona interesne

Interesne dejavnosti

Ikona Starsi

Stik s starši