Tekmovanje v razvedrilni matematiki 2023/2024 (Tina Hojnik)

Avtor: | 5. 11. 2023 | Tekmovanja

Prvo tekmovanje v razvedrilni matematiki je bilo izvedeno v šolskem letu 1989/1990.

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med dijaki,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje (12. 12. 2023, torek)
  • državno tekmovanje (10. 2. 2024, sobota)

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Priprave na tekmovanje bodo potekale pri učiteljici Tini Hojnik v okviru interesne dejavnosti matematični krožek ali po dogovoru z učenci: MŠ – učilnica 8 (sreda, 6. in 7. šolska ura), POŠ Vače – učilnica MAT (6. šolske ure; razen sreda). 

 

Dostopnost